Knabstrupvej

Gå til indhold

Hoved menu:


    Nyheder ...
    

 • Læs siden 'Godt at vide' her

 • Læs om beboernes pligter her
 • 1 lejl. solgt i 2016 og 1 lejl. i 2017
 • Nyt 10-års-energimærke (EMO) 21-08-2014

 • Læs om udluftning og skimmelssvamp her
 • Røgalarm i alle boliger - læs mere her
 • Læs om udvidet affaldsbehandling her + her
 • Overhold venligst regler for affald - se video
 • Læs om håndværkerfradrag 2016-17 her
 • Cykeloprydning betød 7 cykler mindre
 • Havemøbler skal rengøres af brugerne
 • I 2016 blev 7 plaststole ødelagt. Vip ikke !


Korte informationer ...

 • Kik af og til på husordenen her

 • Læs vedtægten her
 • SORTERING AFFALD - se her, her og her

 • Husk snørbare poser til køkkenaffaldet
 • KUN storskrald i tværgående kld.gang
  Enkelte lejliheder misbruger dette
 • Husk at tømme affugteren i tørrerummet
 • Hoveddøre samt døre i den tværgående
  kældergang skal normalt være aflåst
 • Læs om affald og bioaffald nedenfor og her
 • Pas venligst på de nye hækplanter
 • Rense vask pyha - se her
Bioaffald i separat container. Kurv og 4x100 poser leveret til hver lejl.
Fortov vil blive renoveret i oktober. Afspærring vedr. parkering
Tørrerum: Ikke åbne døre/vinduer når affugter kører
Vinduer i vaske- og tørrerum skal være lukkede om natten

Det kniber lidt for nogle af lejlighederne at behandle affaldet korrekt.
Også storskrald. Farligt affald skal DIREKTE på genbrugsstation eller afleveres til Miljøbilen.
Såfremt I har behov for information - fx om placering, sortering m.m.
Læs mere om den nye bioaffaldsordning længere nede på startsiden

Det er slet ikke så svært at vælge den rigtige beholder - læs her og herRenovering af forhaver er nået langt. Jacques Hansen fra Træpleje Danmark har fjernet alt den gamle hæk og det gamle, rustne hegn. Der er plantet nye barrods-ligusterplanter i vækstmuld - og der er udlagt siveslanger til vanding. Bortset fra skel til nr. 14 er ny hæk kun ført ca. 2/3 ind mod bygningen. Der vil blive plantet 3 nye træer. Senere flere buske. Gang ind til nr. 18 vil få hæk på begge sider med adgang til cykler tæt på hoveddøren. På hver side af hoveddørene er der nu ophængt krukker med fuksia.
Renovering af fortov skete i første tredjedel af oktober. Fortovet er anlagt med 80x60x7 cm fliser med slotsgrus på begge sider. Ud for opgangene er herregårdssten ført ud til de nye fliser. Flisepladsen ved container-og cykelpladsen ført ud til de nye fortovsfliser.


               Læs venligst den omdelte pjece

OVERSIGT OVER BIOAFFALD
 • Frugt, grønt og afskårne blomster
 • Gryn, korn, ris, pasta og brød
 • Nødder og nøddeskaller
 • Æg og æggeskaller
 • Kaffegrums, teblade, filtre og brugt køkkenrulle
 • Kød, fisk, ben og knogler
 • Pålæg, sovs og fedt
 • Der er opstillet en særlig bioaffaldscontainer
Se mere om affald og sortering - og bestil plastposer her.
Skal du lade vandet løbe, før du drikker det?
I Danmark er vi så heldige, at vi kan drikke vandet direkte fra hanen helt uden problemer.
Men behøver man egentlig at lade vandet løbet lidt, inden man drikker det?
Du skal lade vandet løbe, inden du drikker det.
Det anbefales bl.a. af Miljøstyrelsen.
Er du også en af dem, der overvejer det, hver gang du tænder for vandhanen? Kan jeg egentlig bare drikke vandet, eller skal det løbe lidt?
Link til Nabohjælp's hjemmeside her         Se folder om nabohjælp her

Fordel affaldet i containerne således:
Dagrenovation (husholdningsaffald), papir og blade, grønt affald, metal, blød og hård plast (hård plast fra husholdningen skal være rengjort) og elektronik (mindre ting).

Storskrald kan stilles i den tværgående kældergang.


Københavns Kommune har udsendt skriftlig information til alle lejligheder i ejendommen. Venligst læs - og følg retningslinjerne. Formanden har pjece på engelsk. 'Affaldsbehandling' er opdateret


Bio-affaldsordning i efteråret 2017 - læs her

Når ejendommen får en beholder til bioaffald, vil lejlighederne samtidig modtage en lille køkkenkurv og biologisk nedbrydelige poser til den indendørs sortering.


Vedligeholdelsesplan 2017
 • Fældning af 1 træ/plante 3 nye/fortov med fliser, slotsgrus mod hæk, asfalt mod vej
 • Øvrige udeområder inkl. havemand
 • Skumringsrelæ m.m.
 • Ekspansionsbeholder i varmecentral (er udskiftet)
 • Malerarbejde i nr. 16
 • Normal løbende vedligeholdelse/rengøring af trapper, vaskeri, vinduespudsning m.m.
 • Se/download vedligeholdelsesplan her
 • Læs mere om vedligeholdelse m.m. her

Tjek entrédør og lås - læs mere her
Husk at din entrédør skal sikres. To låse er sikrere end én. Gode og sikre låse er borebeskyttede og har en høj dirke- og kopieringssikkerhed. Brug fx ejendommens låsesystem.

Miljøbilen 2017

Læs mere om håndværkerfradrag her - www.3byggetilbud.dk stiller infografik til rådighed


                    Nyt fortov oktober 2017    Uddrag af facts om ejendommen
 • Ejendommen - matr. nr. 98 Husum, København - er opført i 1937 - og fungerede - indtil opdelingen i ejerlejligheder - som en ren udlejningsejendom
    Areal: Grund 745 m2/Bebyggelse 225 m2

 • Ejendommems består af 10 lejligheder - 2 opgange med hver 5 lejligheder - 4 to-værelseslejligheder og 1 lejlighed øverst, der fylder hele etagen

 • Bygningen er opført i gule mursten med røde teglsten

 • Brandsikring er foretaget

 • Ejendommen har fjernvarme

 • På loftet er der lagt nyt gulv - og isoleret med 300 mm rockwool

 • Kælderen er istandsat og nye strøm-besparende LED-(lysdiode)-armaturer opsat

 • Vaskeri og tørrerum er totalrenoveret

 • vaskemaskine og tørretumbler med stor kapacitet

 • Udeområderne består af forhaver, cykel-parkering og containere mod Knabstrupvej - og en stor baghave med grill

 • Ejerforeningen har en grundfond med henblik på større vedligeholdelsesarbejder

 
Copyright 2015 - EJ-administration
Tilbage til indhold | Retur til hoved menu