Knabstrupvej

Gå til indhold

Hoved menu:


    Nyheder ...
    

 • Læs siden 'Godt at vide' her

 • Læs om beboernes pligter her
 • 1 lejl. solgt i 2016 og 1 lejl. i 2017
 • Nyt 10-års-energimærke (EMO) 21-08-2014

 • Læs om udluftning og skimmelssvamp her
 • Røgalarm i alle boliger - læs mere her
 • Læs om udvidet affaldsbehandling her + her
 • Overhold venligst regler for affald - se video
 • Læs om håndværkerfradrag 2016-17 her
 • Cykeloprydning betød 7 cykler mindre
 • Havemøbler skal rengøres af brugerne
 • I 2016 blev 7 plaststole ødelagt. Vip ikke !


Korte informationer ...

 • Kik af og til på husordenen her

 • Læs vedtægten her
 • Læs om 'Rens afløb i køkken og bad' her
 • SORTERING AFFALD - se her, her og her

 • Husk snørbare poser til køkkenaffaldet
 • KUN storskrald i tværgående kld.gang
  Enkelte lejliheder misbruger dette
 • Husk at tømme affugteren i tørrerummet
 • Hoveddøre og døre i den tværgående
  kældergang skal normalt være aflåst
 • Læs om affald og bioaffald nedenfor
 • Pas venligst på de nye hækplanter
Ordinær generalforsamling afholdt 4. maj. Se mere og download her
Fællesbidraget stiger med 4% i henhold til det godkendte budget for 2017.
Det nye fællesbidrag opkræves fra 1. juni inkl. en regulering for januar-maj
Varmeregnskab 2016 uds. 18. april. Tilbagebetalinger overført til bank.

Det kniber lidt for nogle af lejlighederne at behandle affaldet korrekt.
Også storskrald. Farligt affald skal DIREKTE på genbrugsstation eller afleveres til Miljøbilen.
Såfremt I har behov for information - fx om placering, sortering m.m.


Renovering af forhaver er nået langt. Jacques Hansen fra Træpleje Danmark har fjernet alt den gamle hæk og det gamle, rustne hegn. Der er plantet nye barrods-ligusterplanter i vækstmuld - og der er udlagt siveslanger til vanding. Bortset fra skel til nr. 14 er ny hæk kun ført ca. 2/3 ind mod bygningen. Der vil blive plantet 3 nye træer. Senere flere buske.
Renovering af fortov forventes at ske i august. På den ekstraordinære generalforsamling 16. januar var der flertal for fliser med grus mod ny hæk og asfalt mod kantsten. På hver side af hoveddørene er der nu ophængt krukker med fuksia.
Link til Nabohjælp's hjemmeside her         Se folder om nabohjælp her

Fordel affaldet i containerne således:
Dagrenovation (husholdningsaffald), papir og blade, grønt affald, metal, blød og hård plast (hård plast fra husholdningen skal være rengjort) og elektronik (mindre ting).

Storskrald kan stilles i den tværgående kældergang.


Københavns Kommune har udsendt skriftlig information til alle lejligheder i ejendommen. Venligst læs - og følg retningslinjerne. Formanden har pjece på engelsk. 'Affaldsbehandling' er opdateret


Bio-affaldsordning i efteråret 2017

Når ejendommen får en beholder til bioaffald, vil lejlighederne samtidig modtage en lille køkkenkurv og biologisk nedbrydelige poser til den indendørs sortering.


Vedligeholdelsesplan 2017
 • Fældning af 1 træ/plante 3 nye/fortov med fliser, slotsgrus mod hæk, asfalt mod vej
 • Øvrige udeområder inkl. havemand
 • Skumringsrelæ m.m.
 • Ekspansionsbeholder i varmecentral (er udskiftet)
 • Malerarbejde i nr. 16
 • Normal løbende vedligeholdelse/rengøring af trapper, vaskeri, vinduespudsning m.m.
 • Se/download vedligeholdelsesplan her
 • Læs mere om vedligeholdelse m.m. her

Tjek entrédør og lås - læs mere her
Husk at din entrédør skal sikres. To låse er sikrere end én. Gode og sikre låse er borebeskyttede og har en høj dirke- og kopieringssikkerhed. Brug fx ejendommens låsesystem.

Miljøbilen 2017

Læs mere om håndværkerfradrag her - www.3byggetilbud.dk stiller infografik til rådighed


                        Forår 2017 i baghaven

                    Efterår 2016 i baghaven      
                  
 Uddrag af facts om ejendommen
 • Ejendommen - matr. nr. 98 Husum, København - er opført i 1937 - og fungerede - indtil opdelingen i ejerlejligheder - som en ren udlejningsejendom
     Areal: Grund 745 m2/Bebyggelse 225 m2

 • Ejendommems består af 10 lejligheder - 2 opgange med hver 5 lejligheder - 4 to-værelseslejligheder og 1 lejlighed øverst, der fylder hele etagen

 • Bygningen er opført i gule mursten med røde teglsten

 • Brandsikring er foretaget

 • Ejendommen har fjernvarme

 • På loftet er der lagt nyt gulv - og isoleret med 300 mm rockwool

 • Kælderen er istandsat og nye strøm-besparende LED-(lysdiode)-armaturer opsat

 • Vaskeri og tørrerum er totalrenoveret

 • vaskemaskine og tørretumbler med stor kapacitet

 • Udeområderne består af forhaver, cykel-parkering og containere mod Knabstrupvej - og en stor baghave med grill

 • Ejerforeningen har en grundfond med henblik på større vedligeholdelsesarbejder


 
Copyright 2015 - EJ-administration
Tilbage til indhold | Retur til hoved menu